ABOUT

                      ห้างหุ้นส่วนจำกัด ใจชอบงาม เซอร์วิส ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2552 โดยคุณสุริชาติ  ใจชอบงาม (กรรมการผู้จัดการ) บริการรับขนย้ายหม้แปลงไฟฟ้าขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่และขนย้ายเครื่องจักรทุกชนิด โดยทีมงานชักลากที่ชำนาญงาน

 
Visitors: 26,583