งานชักลาก

งานชักลาก คือ การเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีขนาดใหญ่ หรือมีน้ำหนักมาก เข้าไปติดตั้งภายในพื้นที่ที่ต้องการ เช่น ชักลากหม้อแปลงไฟฟ้า ชักลากเครื่องจักร เป็นต้น โดยใช้เครื่องมือสำหรับงานชักลากโดยเฉพาะ เช่น โรลเลอร์ รถสิบล้อติดวินช์เพื่อใช้ในการดึงหรือชักลาก รอกสลิงมือโยก เป็นต้น 

 

 

 

 

Visitors: 27,235