งานติดตั้ง

งานติดตั้ง คือ การนำวัตถุหรืออุปกรณ์ไปวางไว้ ณ จุดที่ต้องการ โดยใช้บุคลากร รวมทั้งเครนในการติดตั้ง เช่น ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า(งานลักษณะเดียวกันกับงานชักลาก) หรือเครื่องจักรขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ 

Visitors: 27,235