ขนย้าย

งานขนย้าย คือ การเคลื่อนย้ายวัตถุหรืออุปกรณ์จากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่ง โดยใช้รถบรรทุกตั้งแต่ขนาด 6 ล้อ จนถึงเทเลอร์ ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของวัตถุหรืออุปกรณ์ที่ต้องการขนย้าย เช่น ขนย้ายหม้อแปลง ขนย้ายเครื่องจักร

Visitors: 26,581